Ποιοι είμαστε

Ποιοί είμαστε;

Το Δίκτυο Ανταλλαγών Ν. Πιερίας είναι μια πρωτοβουλία μελών της οικολογικής ομάδας «Μητέρα Γη» (www.motherearth.gr), που εδρεύει στην Κατερίνη, τα οποία θέλησαν να αναπτύξουν και στο νομό μας ένα σύστημα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών ενός Δικτύου δημιουργημένου στα πρότυπα των LETS (Local Exchange Trading Systems) που έχουν δοκιιμαστεί και λειτουργούν με επιτυχία τόσο στο εξωτερικό όσο και σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας.

Μέσα από το Δίκτυο πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθηθούν πολλά άτομα και επιχειρήσεις αντιμετωπίζοντας με εναλλακτικό τρόπο την οικονομική κρίση, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης, δίνοντας αξία στα τοπικά προϊόντα και καλύπτοντας πραγματικές καθημερινές τους ανάγκες.

 

Σε ποιούς απευθύνεται το Δίκτυο;

Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ιδιαίτερα:

 

Σε γυναίκες και άντρες που επιθυμούν να έχουν ευελιξία και περιορισμένες ώρες απασχόλησης.

Σε άτομα που χρειάζονται μια επιπλέον πηγή εισοδήματος,

Σε ανέργους που έτσι μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών τους.

Σε συνταξιούχους που θα μπορούν να κάνουν επιπλέον πράγματα από όσα τους επιτρέπει η σύνταξή τους αλλά και να γεμίσουν δημιουργικά το χρόνο τους.

Σε εμπόρους και άλλους επαγγελματίες που έτσι θα αυξήσουν τους πελάτες τους και θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθούν των υπηρεσιών και των προϊόντων του Δικτύου.

Σε οποιονδήποτε άλλο που θα επιθυμούσε να συμμετέχει στην οικογένεια του Δικτύου Ανταλλαγών.

Γιατί τώρα;

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας κατέδειξε τις οικονομικές ανισορροπίες ανάμεσα στους ανθρώπους τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Οι τοπικές κοινωνίες και τα άτομα μεμονωμένα αδυνατούν να αντιδράσουν σε γεγονότα και καταστάσεις μιας κλίμακας που δεν μπορεί να ελεγχθεί.

Η ροή του χρήματος κατευθύνεται προς κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς και μεγάλα οικονομικά κέντρα που έχουν τον απόλυτο έλεγχο και έτσι μπορούν να καθορίζουν τις τύχες εκατοντάδων εκατομμυρίων πάνω στον πλανήτη.  Έτσι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να έχουν ποιότητα ζωής.

Μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, όπως είναι τα LETS, έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία ενάντια στη μιζέρια και στην απελπισία αυτής της κατάστασης μέσα από ενώσεις ή δίκτυα που δεν έχουν σκοπό το κέρδος αλλά την αλληλοβοήθεια, την συνεργασία και την ευημερία όλων.

Τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγών είναι μια θετική δράση των ίδιων των πολιτών προς όφελος των ίδιων και όχι κάποιων πολυεθνικών που απομυζούν τον πλούτο μιας κοινωνίας και ανθίζουν ιδιαίτερα σε αντίξοες συνθήκες σαν τις σημερινές.

 

Τι είναι ο ήλιος;

Ο ήλιος είναι η εναλλακτική μονάδα του Δικτύου Ανταλλαγών του νομού μας που χρησιμεύει σαν μέσον για την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέσα στο Δίκτυο.  Είναι μια μονάδα που υπάρχει μέσα σε μια γεωγραφικά καθορισμένη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, στην περίπτωσή μας στο νομό Πιερίας.  

Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης με τρόπο ώστε κάθε μέλος του Δικτύου να μπορεί να έχει εικόνα των συναλλαγών του ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να αναζητά υπηρεσίες και προϊόντα και φυσικά να καταχωρεί τις δικές του αγγελίες.

 

Γιατί να συμμετέχω στο Δίκτυο Ανταλλαγών;

Το Δίκτυο Ανταλλαγών δίνει τη δυνατότητα σε άτομα και επιχειρήσεις να συμμετέχουν δημιουργικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής τους αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών αποκλειστικά με τα άλλα μέλη του Δικτύου.

Το μέλος προσφέροντας υπηρεσίες ή προϊόντα αμοίβεται με ήλιους πιστώνοντας το λογαριασμό του.  Έτσι, μπορεί να αναζητήσει με τη σειρά του υπηρεσίες ή προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα από άλλα μέλη του Δικτύου και πάντα μέσα στα όρια του συγκεκριμένου Δικτύου δίνοντας σαν αντάλλαγμα από τους δικούς του ήλιους.

Στο Δίκτυο όλες οι συναλλαγές γίνονται με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των μελών του με ίσους όρους και από την ίδια βάση.  Το ίδιο το σύστημα βάζει φραγμό στην συσσώρευση καθώς για να αποκτήσουν ήλιους τα μέλη χρειάζεται να κάνουν συναλλαγές όπου θα προσφέρουν υπηρεσίες ή προϊόντα που θα αξιοποιηθούν από τα άλλα μέλη του Δικτύου.

 

Τι είδους συναλλαγές μπορούν να γινουν στο Δίκτυο Ανταλλαγών;

Το μέλος μπορεί, μετά την εγγραφή του, να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα και αυτά που χρειάζονται τα ήδη υπάρχοντα μέλη.

Οι συναλλαγές που μπορεί να κάνει έχουν ως εξής:

 

Προσφορά ή ζήτηση υπηρεσιών

Να αναζητήσει δηλαδή υπηρεσίες που προσφέρονται από τα άλλα μέλη του Δικτύου ή να βάλει αγγελίες προσφοράς υπηρεσιών και να περιμένει να επικοινωνήσουν άλλα μέλη του Δικτύου μαζί του για να ζητήσουν τις δικές του υπηρεσίες.   Στην δημιουργία της αγγελίας το κάθε μέλος αναφέρει τους ήλιους τους οποίους ζητά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.  Μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής το μέλος που έλαβε τις υπηρεσίες πιστώνει τον λογαριασμό του προσώπου που του παρείχε τις υπηρεσίες μέσω του υπολογιστή.

 

Προσφορά ή ζήτηση προϊόντων

Το μέλος προσφέρει ή αναζητά αγγελίες με προϊόντα πάντα αποκλειστικά από τα μέλη του Δικτύου, τα οποία περιγράφονται και μπορούν να ανταλλαχθουν με τους ήλιους που έχει ορίσει το μέλος που τα προσφέρει.

Στην περίπτωση που η συναλλαγή του προϊόντος γίνεται σε κατάστημα μέλος του Δικτύου, τότε λειτουργεί στη βάση προνομιακών τιμών ειδικά για τα μέλη του Δικτύου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω υπηρεσίες και προϊόντα προσφέρονται αποκλειστικά στα εγγεγραμμένα μέλη του Δικτύου στο πλαίσιο των μεταξύ τους φιλικών ανταλλαγών.

 

Πρέπει να κερδίσω ήλιους πριν ζητήσω υπηρεσίες ή προϊόντα;

Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο.  Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα διαχείρισης μπορεί να αρχίζουν από το 0 αλλά έχουν πιστωτικό όριο 200 ήλιων, δηλαδή μπορεί κάποιος λογαριασμός να φτάσει μέχρι το -200.  Έτσι, άνα πάσα στιγμή, περίπου τα μισά μέλη του Δικτύου θα έχουν πιστωτικούς και τα υπόλοιπα χρεωστικούς λογαριασμούς.  Αυτό δεν είναι κακό και απλά σημαίνει ότι γίνονται συναλλαγές και οι λογαριασμοί διαρκώς χρεωπιστώνονται ανάλογα με τις υπηρεσίες και/ή τα προϊόντα που διακινούνται.

Αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν συναλλαγές από τον αρχικό μηδενικό λογαριασμό, τότε κανένας δε θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ανταλλαγές στο Δίκτυο.  Από την άλλη, για λόγους προστασίας και αποφυγής υπερκατανάλωσης, έχει καθοριστεί το συγκεκριμένο πιστώτικο όριο των 200 ήλιων.  Σε ένα υγιές Δίκτυο Ανταλλαγών οι λογαριασμοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από πιστωτικοί σε χρεωστικοί και το αντίθετο διαρκώς, καθώς το ζητούμενο δεν είναι η συσσώρευση ήλιων αλλά η ευημερία των συναλλασσόμενων.

 

Υπάρχει χρέωση για το λογαριασμό;

Οι χρεωστικοί λογαριασμοί δεν επιβαρύνονται με τόκους αλλά ούτε οι πιστωτικοί λογαριασμοί δεν κερδίζουν τόκους, έτσι δεν έχει νόημα η συσσώρευση ήλιων μέσα στο σύστημα.

Είναι αυτονόητο ότι αφού οι ήλιοι δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξω από το συγκεκριμένο Δίκτυο δεν έχουν τη δύναμη κατανάλωσης του ευρώ.  Είναι απλά μονάδες αποτύπωσης της αξίας των φιλικών ανταλλαγών μεταξύ των μελών του Δικτύου και τίποτε περισσότερο.

Κάθε λογαριασμός χρεώνεται σε μηνιαία βάση με δυο (2) ήλιους για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του Δικτύου.

 

Πως εξασφαλίζεται το Δίκτυο από απάτες;

Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας που θωρακίζουν το Δίκτυο από όσους θα ήθελαν να το εκμεταλλευτούν, όπως:

 

Κάθε μέλος μπορεί να ανοίξει μόνο έναν λογαριασμό αφού για να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή του απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Κάθε μέλος έχει ένα πιστωτικό όριο, το οποίο δε μπορεί να ξεπεράσει.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα κάθε μέλους αξιολογούνται ποιοτικά από τους αποδέκτες τους ώστε να ενημερώνονται τα άλλα μέλη του Δικτύου.

Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να επέμβει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενημερώνοντας τα μέλη ή ακόμα και απομακρύνοντας μέλος για ανάρμοστη συμπεριφορα ως προς τους σκοπούς του Δικτύου ή για παραβίαση των όρων συναλλαγής του.      

Επιπλέον μέτρα μπορεί να ληφθούν ανάλογα με τυχόν ανάγκες που μπορεί να δημιουργηθούν.

 Επιτρέπεται η μεταφορά ήλιων από λογαριασμό σε λογαριασμό ακόμα και χωρίς συναλλαγή;

Ναι, είναι δυνατό να γίνει μεταφορά ήλιων από λογαριασμό σε λογαριασμό ακόμα και χωρίς συναλλαγή αρκεί να πιστωθεί ένας λογαριασμός και ένας άλλος να χρεωθεί το αντίστοιχο ποσό.  Αυτό μπορεί να γίνει για προσωπικούς λόγους, όπως π.χ. ένα δώρο ή για άλλους λόγους.

 

Ποια είναι η Νομική μορφή του Δικτύου;

Το Δίκτυο Ανταλλαγών Ν. Πιερίας δεν έχει νομική μορφή αλλά αποτελεί ένωση φυσική και νομικών προσώπων.

Τα μέλη του Δικτύου αποδέχονται τους Όρους Συμμετοχής του Δικτύου.

Το Δίκτυο έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών του, τα οποία φέρουν τα ίδια την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που διακινούνται και βέβαια ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές και άλλες Αρχές