16 Δεκεμβρίου 2012 - Εργαστήριο Felt

 

Εργαστήριο που έγινε εθελοντικά από την Παντελοπούλου Κυριακή για την τεχνική "felt".

Tα δίκτυα ανταλλαγών δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις, ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, διάθεση για προσφορά. Συχνά διοργανώνονται σεμινάρια εθελοντικά. Έτσι μοιράζεται η γνώση και δημιουργούνται νέες προοπτικές για δημιουργική απασχόληση.