Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής

 1. Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Πιερίας, αποτελεί Ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη Πιερία με σκοπό τη διευκόλυνση φιλικών ανταλλαγών προϊόντων ή υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ως μέσο συναλλαγής την Εναλλακτική μονάδα "Ήλιος".

 2. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται: α) ταυτοποίηση του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου β) κατάθεση της ετήσιας ανταλλαγής - συνδρομής στο ταμείο του δικτύου, δηλαδή ανταλλαγή 20 ευρώ με 20 ήλιους ή όπως αυτή ορίζεται από την γενική συνέλευση. γ) ανάρτηση αγγελίας για τις προσφορές σε προϊόντα ή υπηρεσίες που σκοπεύει να προσφέρει το νέο μέλος στο δίκτυο.

 3. Τα μέλη του Δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη Συντονιστική Ομάδα του Δικτύου.

 4. Τα μέλη του Δικτύου που συναλλάσσονται μεταξύ τους, καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα ΗΛΙΟΣ. Στόχος δεν πρέπει να είναι ο πλουτισμός (συγκέντρωση μονάδων) αλλά οι συνεχείς συναλλαγές με τα μέλη του δικτύου ώστε οι μονάδες να ανακυκλώνονται και ο λογαριασμός μας να περιστρέφεται γύρω από το μηδέν. Είναι σημαντικό να μην κρατάμε τις μονάδες μας για πολύ καιρό σε υψηλά θετικά επίπεδα, γιατί έτσι εμποδίζουμε τα άλλα μέλη, που έχουν οριακά αρνητικά υπόλοιπα, να κάνουν συναλλαγές. Να φροντίζουμε για την ποιότητα των συναλλαγών μας καθώς και την τιμολογιακή μας τακτική, έτσι ώστε να παροτρύνουμε τα άλλα μέλη να συναλλάσσονται μαζί μας.

 5. Για κάθε μεταφορά Ήλιων από ένα λογαριασμό σε έναν  άλλο που πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένα σημεία πρόσβασης ή από εξουσιοδοτημένους μεσολαβητές, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή. Το κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει κάποιον μεσολαβητή όταν δυσκολεύεται στη χρήση του διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε συναλλαγή ενδέχεται να χρεώνεται ο λογαριασμός του μέλους με ένα μικρό ποσοστό υπέρ του μεσολαβητή. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να δηλώνεται στην αρχική εξουσιοδότηση που υπογράφει το μέλος, και θα τροποποιείται μόνο με νέα γραπτή εξουσιοδότηση.

 6. Όλες οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά και Ήλιοι δεν υπάρχουν σε άλλη μορφή. Μόνο οι συναλλαγές σε Ήλιους θα καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δικτύου.

 7. Οι συναλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν ακόμη και με μηδέν λογαριασμό. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό χρεωστικό όριο 50 Ήλιων το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Το όριο αυτό, μετά από αίτηση του μέλους, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη.

 8. Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

 9. Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο, υποχρεούται να ενεργήσει κατάλληλα ώστε να επαναφέρει το λογαριασμό  του στο μηδέν, είτε το υπόλοιπό του είναι αρνητικό είτε θετικό. Εξάλλου, τακτικά αναρτώνται κοινωφελείς εργασίες στις οποίες μπορεί να συμμετέχει για να αποκτήσει τους απαιτούμενους Ήλιους. Σε περίπτωση αδυναμίας μηδενισμού του υπολοίπου, μπορεί να προμηθευτεί ήλιους από το ταμείο του δικτύου δίνοντας ευρώ με έκπτωση 50%

 10. Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Ωστόσο, κάθε λογαριασμός χρεώνεται αυτόματα από το σύστημα με έναν (1) Ήλιο μηνιαίως, για την κάλυψη εξόδων του Δικτύου. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Δικτύου μπορεί να αποφασίζεται επιπλέον χρέωση ή και πλήρη κατάργηση της χρέωσης.

 11. Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει διαφήμιση προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντι περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη Συντονιστική Ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες.

 12. Στην ιστοσελίδα του Δικτύου δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να κρατούν ενήμερες τις αγγελίες τους. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των συναλλαγών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.

 13. Τα μέλη του Δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου.

 14. Τα μέλη του Δικτύου καλούνται να παρακολουθούν τις συντονιστικές συνεδριάσεις και να κάνουν παρεμβάσεις. Πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Δικτύου, είτε από τους μεσολαβητές που έχουν ορίσει, είτε από το Forum του Δικτύου στο οποίο πρέπει να εγγραφούν. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση και απόφαση τόσο στη Συντονιστική Ομάδα όσο και στη γενική συνέλευση.

 15. Η Συντονιστική Ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.

 

 

Όροι συμμετοχής

 

Το Δίκτυο Ανταλλαγών Ν. Πιερίας αποτελεί ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Πιερία με σκοπό τη διευκόλυνση φιλικών ανταλλαγών χρησιμοποιώντας ως μέσο την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα  "Ήλιος".  Λειτουργεί μέσα από την ιστοσελίδα της Οικολογικής Ομάδας "Μητέρα Γη" www.motherearth.gr 

1.Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δείγμα υπογραφής.

2.Τα μέλη του Δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και από την Συντονιστική Ομάδα του Δικτύου.

3.Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα "Ήλιος"

4.Όλες οι συναλλαγές με Ήλιους καταγράφονται ηλεκτρονικά είτε από τους εμπλεκόμενους χρήστες είτε από τους υπευθύνους. Κάθε μέλος ξεκινώντας έχει 0 ήλιους αλλά επίσης αρχικό πιστωτικό όριο διακοσίων (200) Ήλιων ώστε να μπορεί να συναλλαχθεί με τα άλλα μέλη. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά.

5.Το Δίκτυο δεν ευθύνεται για την ποιότητα της παροχής που προσφέρουν τα συναλλασσόμενα μέλη.

6.Υπάρχει επιλογή αξιολόγησης για τον βαθμό ικανοποίησης από την συναλλαγή και το αν αυτή πραγματοποιήθηκε σωστά και με συνέπεια. Τα μέλη που δέχθηκαν μια κακή παροχή ενθαρρύνονται να το αναφέρουν στους συντονιστές, έτσι ώστε να μπορεί να προστατευτεί το Δίκτυο 

7.Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή, την οποία δεν επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο.

8.Κάθε συναλλασσόμενος είναι υποχρεωμένος αφού έχει γίνει δέκτης κάποιας υπηρεσίας να μπει στο λογαριασμό του και να πιστώσει τον λογαριασμό του μέλους που του πρόσφερε την υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν οι ανταλλαγές.

9.Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο 0.

10.Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει αγγελία προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους, η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στην Συντονιστική Ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κατάχρηση της προβολής.

11.Στην ιστοσελίδα του Δικτύου δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν την συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.

12.Τα μέλη του Δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις πιθανές υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου.

13.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση στην Συντονιστική Ομάδα.

14.Η Συντονιστική Ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.