Εναλλακτικό Νόμισμα " Ήλιος "

Τι είναι ο ήλιος;

Ο ήλιος είναι η εναλλακτική μονάδα του Δικτύου Ανταλλαγών του νομού μας που χρησιμεύει σαν μέσον για την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέσα στο Δίκτυο.  Είναι μια μονάδα που υπάρχει μέσα σε μια γεωγραφικά καθορισμένη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, στην περίπτωσή μας στο νομό Πιερίας.  

Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης με τρόπο ώστε κάθε μέλος του Δικτύου να μπορεί να έχει εικόνα των συναλλαγών του ανά πάσα στιγμή, να μπορεί να αναζητά υπηρεσίες και προϊόντα και φυσικά να καταχωρεί τις δικές του αγγελίες.