Πρακτικά της συνεδρίασης του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης στις 26-8-2013

Published on Sunday, 22 September 2013 04:20
Hits: 906

Πρακτικά της συνεδρίασης του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης στις 26-8-2013

 

Σήμερα στις 26/8/2013 στην Κατερίνη στο χώρο του Δικτύου, Λάχανα και Μαραθώνος γωνία, η συντονιστική επιτροπή του Δικτύου και 33 από τα μέλη που παρευρέθησαν συνεδρίασαν - συζήτησαν και αποφάσισαν για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα πρώτο(1),

Συνεργασία με την εθελοντική ομάδα <<ο Τόπος μας>>

 

Παρόλο που η ανεπίσημη συζήτηση που προηγήθηκε στις 11 Αυγούστου για την φιλοξενία του ανταλλακτικού παζαριού του Δικτύου στον καπνικό σταθμό έγινε σε θετική βάση, η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Πιερίας μετά από συνέλευση που πραγματοποίησε με συμμετοχή 18 μελών της αποφάσισε να μην φιλοξενηθεί το Ανταλλακτικό παζάρι στον καπνικό σταθμό.

Tα μέλη του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Πιερίας μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφάσισαν:

Ότι επιθυμούν να συνεργαστούν με την εθελοντική ομάδα<< ο Τόπος μας >> καθώς επίσης και θα επιδιώξουν μία νέα συνάντηση που θα πραγματοποιήσει μια εκλεγμένη από τα μέλη αντιπροσωπεία. Τα μέλη της αντιπροσωπείας είναι: Aστέριος Δίκας, Κυριάκος Σταυρακίδης, Σωματαρίδης Αλέξανδρος, Πορφυρίδου Δήμητρα Μιλτιάδης Ορφανίδης και Γρηγόρης Καλόμοιρος.

 

 

Θέμα δεύτερο(2)

Αλλαγή λειτουργικού προγράμματος από τις 28-8-2013

Το λειτουργικό πρόγραμμα του Δικτύου αλλάζει και αναβαθμίζεται. Το νέο πρόγραμμα είναι σε λειτουργία. Τα μέλη του δικτύου θα μπορούν μπαίνουν στο παλιό πρόγραμμα για να βλέπουν τις ως  τώρα συναλλαγές τους.

Όσοι από τα μέλη έχουν χρεωστικό υπόλοιπο και δεν θέλουν να εγγραφούν στο νέο πρόγραμμα , θα πρέπει να φέρουν τον λογαριασμό τους στο 0 που ξεκίνησε.

Τα μέλη που δεν έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν 20 ευρώ με 20 ήλιους( την ετήσια συνδρομή) θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την συντονιστική επιτροπή ή τον Διαχειριστή του προγράμματος για να γίνει η συνδρομή τους σε ήλιους.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η ετήσια συνδρομή των 20 ευρώ ήταν απόφαση της πλειοψηφίας των μελών . Στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες του Δικτύου και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία το ποσό μπορεί να μειωθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου.

 

 

Θέμα τρίτο (3)

Διαχείριση ήλιων του Κυλικείου.

 

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στο λειτουργικό πρόγραμμα του Δικτύου με όνομα<< Κυλικείο.>> Τα μέλη μπορούν σε αυτό το λογαριασμό να βάζουν τους ήλιους από την κατανάλωση των προϊόντων του κυλικείου.

 

 

Θέμα τέταρτο(4)

Αγορά με ήλιους 4 τραπεζιών , 1 παγκάκι, 2 πινάκων ανακοινώσεων.

 

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι ο κ. Πολυχρόνης Τσαγκαλίδης θα μας προμηθεύσει τα παραπάνω , θα ανταμειφθεί με ήλιους για τη εργασία του.

Τα υλικά κατασκευής είναι προσφορά προς το Δίκτυο από το μέλος Πολυχρόνη Τσαγκαλίδη

Τον ευχαριστούμε θερμά!