Πρακτικά Συνέλευσης 24-4-2013

Published on Friday, 28 June 2013 16:19
Written by Super User
Hits: 895

Πρακτικά  της συνεδρίασης  του Δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης  στις 24/4/2013

Σήμερα  στις 24/4/2013 στην Κατερίνη, στο στέκι πολιτών Κατερίνης,

η  συντονιστική επιτροπή  του Δικτύου και τα μέλη  που παρευρέθησαν  συνεδρίασαν  ,συζήτησαν  και αποφάσισαν για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα  πρώτο(1)

Τη μεταστέγαση του χώρου στέγασης του Δικτύου από το στέκι πολιτών Κατερίνης  στο ισόγειο οικίας, η οποία παραχωρήθηκε δωρεάν   από ιδιώτη, στην οδό Λαχανά και Μαραθώνος γωνία,   με σκοπό την διεύρυνση του δικτύου και την κάλυψη των αναγκών  του.

Απόφαση

Μετά από  συζήτηση της συντονιστική επιτροπής και των μελών του δικτύου και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία ( για τη μεταστέγαση) αποφασίστηκε ότι  το Δίκτυο Ανταλλαγών να μεταστεγαστεί σε οικία στην οδό Μαραθώνος και Λαχανά γωνία.

Η μεταφορά θα γίνει σε ένα μήνα περίπου

 

 Θέμα δεύτερο(2)

Αλλαγή του υπάρχοντος υποστηρικτικού  λογισμικού προγράμματος  με το πρόγραμμα ΚΥΚΛΟΣ,  με σκοπό την διεύρυνση του Δικτύου και την κάλυψη των αναγκών.

Επίσης την αναζήτηση  ατόμου που θα ασχοληθεί με το προαναφερόμενο πρόγραμμα.

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής  επιτροπής και των μελών  που  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε η αλλαγή του υπάρχοντος υποστηρικτικού λογιστικού προγράμματος  με το πρόγραμμα ΚΥΚΛΟΣ.  Ως διαχειριστής ορίστηκε ο Θάνος Βλέτσης.

Η πληρωμή του σέρβερ του προγράμματος κύκλος θα γίνετε με ήλιους

 

 Θέμα τρίτο(3)

Αλλαγή ώρας  για το ανταλλακτικό παζάρι .

Απόφαση

Η νέα ώρα από την Μ. Τετάρτη θα είναι 7-9 μμ.

 

 

 Θέμα τέταρτο(4)

Η συμμετοχή του Δικτύου  μας στο πανελλαδικό forum των Δικτύων Ανταλλαγών.

Η εκπροσώπηση του  Δικτύου από ένα ή περισσότερα  άτομα ή η συμμετοχή όλων των  μελών στo Πανελλαδικό forum.

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής  και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  αποφασίστηκε  για το θέμα να διεξαχθεί ανοιχτή ψηφοφορία στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση.

 

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα , ο κωδικός εισόδου του  πανελλαδικού Forum να δοθεί εκτός από την κ. Τσορμπατσίδου Αναστασία και στον κ. Ορφανίδη Μιλτιάδη διαχειριστικό μέλος του forum του Δικτύου Ανταλλαγών Πιερίας.

 

 Υποβολή θεμάτων  για την επόμενη συνέλευση

 

  Θέμα πρώτο(1)

Κακοπληρωτές στο Δίκτυο.

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής  και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  αποφασίστηκε  να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση.

 

 Θέμα  δεύτερο (2)

Περιπτώσεις με αρνητικό υπόλοιπο χωρίς συναλλαγές στο Δίκτυο.

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής  και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  αποφασίστηκε  να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση.

 

.Θέμα  τρίτο(3)

Συναλλαγές με ευρώ- ήλιους (ειδικά για τους επαγγελματίες).

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής  και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  αποφασίστηκε  να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση

Π.χ. Να προταθεί κάποιο ανώτατο  όριο σε ευρώ, και ποιο θα είναι αυτό. Στο δίκτυο του Βόλου το ανώτερο όριο σε ευρώ (για τα καταστήματα πάντα ) είναι 40%.

 

Θέμα  έβδομο(4)

Θα ενημερωθήτε για την ημερομηνία  της επόμενης συνεδρίασης σε επόμενο μήνυμα

 

Την Κυριακή μετά την συνεδρίαση και μετά από ραντεβού που δώσαμε στην συνέλευση επισκεφτήκαμε τον καινούργιο μας χώρο μια ομάδα οκτώ ατόμων. 

Χρειάζεται να επιδιορθώσουμε τα παντζούρια, να βάψουμε κάποιους χώρους και τα κάγκελα, να τακτοποιήσουμε την παροχή ρεύματος στο σπίτι και να καθαριστεί.

Οι εργασίες θα γίνουν με αμοιβή σε ήλιους. 

Όποιο μέλος ενδιαφέρεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του για να γίνουν αυτές οι εργασίες να την Αναστασία τηλ 6997084901