Πρακτικά Συνέλευσης 19-6-2013

Πρακτικά της συνεδρίασης του Δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης στις 19-6-2013

 

Σήμερα στις 19/6/2013 στην Κατερίνη στο χώρο του Δικτύου, Λάχανα και Μαραθώνος γωνία, η συντονιστική επιτροπή του Δικτύου Αλληλεγγύης και τα μέλη που παρευρέθησαν συνεδρίασαν - συζήτησαν και αποφάσισαν για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα πρώτο(1),

Η λειτουργία της κουζίνας -κυλικείου. Στον χώρο της κουζίνας μπορούν να παρασκευάζονται διάφορα ροφήματα όπου θα ανταλλάσσονται στην συμβολική τιμή του μισού ήλιου για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου. Να οριστεί ο υπεύθυνος -η -οι , για την διαχείριση της κουζίνας .

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστική επιτροπής και των μελών του δικτύου και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε ότι η κουζίνα – κυλικείο θα λειτουργεί με υπεύθυνο- υπεύθυνη που θα ορίζεται – αλλάζει κάθε μήνα και θα αμείβεται με 3 ήλιους την ώρα. Επίσης οι 3 ήλιοι την ώρα ορίστηκαν σαν αμοιβή για διάφορες εργασίες(καθαριότητα – άνοιγμα κλείσιμο σπιτιού λειτουργία χαριστικού παζαριού κλπ) στο δίκτυο εκτός από εκείνες που δεν αμείβονται με την ώρα και χρήζουν ιδιαίτερη συμφωνία. Στον πίνακα ανακοινώσεων που θα δημιουργηθεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος να βλέπει τις αγγελίες εργασίας στο δίκτυο. Τα εργαζόμενα μέλη θα ενημερώνουν τον ταμεία από τον οποίον θα λαμβάνουν και τους ήλιους τους.

 

Θέμα δεύτερο(2)

Συνδρομή μελών του Δικτύου σε ήλιους. Πόσοι ήλιοι, πότε θα δίνονται .

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε η ετήσια συνδρομή να είναι 20 ευρώ και να είναι ανταλλάξιμη με 20 ήλιους.

Δηλαδή τα μέλη θα δίνουν 20 ευρώ και το πρόγραμμα θα τους δίνει 20 ήλιους.

Επίσης αποφασίστηκε να κρατάει το πρόγραμμα και 1 ήλιο τον μήνα επιπλέον.

Η συνδρομή θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις . Αν κάποιο μέλος δεν καταβάλει την συνδρομή του μετά από δύο μήνες το πρόγραμμα θα κλειδώνει αυτόματα το λογαριασμό του. Ο λογαριασμός θα επανέρχεται με την καταβολή της συνδρομής.

 

Θέμα τρίτο (3)

Λειτουργία <<χαριστικού παζαριού>>. Να οριστούν οι μέρες και οι ώρες.

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε το χαριστικό παζάρι να γίνεται κάθε Τετάρτη 7 με 9 το απόγευμα.

 

Θέμα τέταρτο(4)

Η εθελοντική μηνιαία προσφορά στην λειτουργία του Δικτύου.

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι η εθελοντική εργασία που τόσο έχουμε ανάγκη στο Δίκτυο εξαρτάται από την προσωπική κρίση του κάθε μέλους.

 

Τα θέματα : οι extra τρόποι κάλυψης των εξόδων για τα λειτουργικά έξοδα του Δικτύου, οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών στο Δίκτυο, οι όροι συμμετοχής στο Δίκτυο καθώς και η χρήση των χώρων του σπιτιού από τα μέλη θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση που θα είναι την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 8 η ώρα. Το παζάρι θα λειτουργήσει από τις 7 έως της 8.