Πρακτικά της συνεδρίασης του Δικτύου Αλληλεγγύης στις 26-6-2013

Σήμερα στις 26/6/2013 στην Κατερίνη στο χώρο του Δικτύου, Λάχανα και Μαραθώνος γωνία, η συντονιστική επιτροπή του Δικτύου Αλληλεγγύης και τα μέλη που παρευρέθησαν συνεδρίασαν - συζήτησαν και αποφάσισαν για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα πρώτο(1),

Η χρήση του νέου λειτουργικού προγράμματος, καθώς και ο διορισμός του διαχειριστή  του προγράμματος, των διαχειριστών μελών, και των μεσολαβητών.

 

Απόφαση

Διαχειριστής.

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών του δικτύου και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε ότι, διαχειριστής του νέου λειτουργικού προγράμματος θα είναι ο κ. Γρηγόρης Καλόμοιρος                 .Ο ίδιος επιθυμεί να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Αν υπάρξει μεγάλος φόρτος εργασιών τότε θα αμειφθεί με ήλιους μετά από συζήτηση. Οι επεμβάσεις στο πρόγραμμα γίνονται μετά από ενημέρωση - συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής και του διαχειριστή προγράμματος.

Διαχειριστές μελών. Μετά από συζήτηση και ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε οι διαχειριστές μελών να είναι: η Ζωή Κωσταντινίδου, ο Θάνος Βλέτσης και Μιλτιάδης Ορφανίδης. Οι διαχειριστές μελών είναι υπεύθυνοι για τις εγγραφές νέων μελών , καθώς για την ενημέρωση μέσω τηλεφώνου όλων των παλιών μελών .Δηλαδή να ενημερώνουν τα μέλη (παλιά-καινούργια) για την αλλαγή του προγράμματος, την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 20 ευρώ (που θα ανταλλάσσονται με 20 ήλιους), το πιστωτικό όριο την παραμονή τους ή όχι στο δίκτυο κλπ. Για κάθε τηλέφωνο που θα κάνουν σε μέλος θα αμείβονται με 2 ήλιους. Οι διαχειριστές μελών δεν εισπράττουν χρήματα. Τα χρήματα τα εισπράττει μόνο ο ταμίας.

Μεσολαβητές

Μια νέα θέση εργασίας στο νέο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη του μεσολαβητή.

Μεσολαβητής είναι εκείνος που κάνει συναλλαγές (βάζει ήλιους) στο πρόγραμμα, για λογαριασμό και στο λογαριασμό άλλου. Γι αυτή του την εργασία αποφασίστηκε μετά από ψηφοφορία κάθε μεσολαβητής να αμείβεται με 5% πάνω στις αγορές του ενδιαφερόμενου. Οι μεσολαβητές για αρχή θα είναι οι :

Γρηγόρης Καλόμοιρος, Μιλτιάδης Ορφανίδης , Κική Παντελίδου και Ζωή Κωνσταντινίδου η οποία παραμένει και γραμματέας εγγραφών.

 

Θέμα δεύτερο(2)

Πιστωτικό όριο φερεγγυότητας

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε το πιστωτικό όριο φερεγγυότητας θα είναι -50 ήλιοι. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου μέλους αυτό θα πρέπει να καταβάλει σε ευρώ το 50% της οφειλής ή να ανταλλάξει την οφειλή του με ένα αντικείμενο-α ισάξιας περίπου αξίας.

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μελών που έχουν προβλήματα με το πιστωτικό τους όριο( παλιό -200, καινούργιο -50) και δεν πραγματοποιούν καθόλου συναλλαγές στο δίκτυο οι διαχειριστές μελών θα επικοινωνούν μαζί τους ανά δυο μήνες για την διευθέτηση του θέματος.

 

Θέμα τρίτο (3)

Όροι συμμετοχής - λειτουργίας στο δίκτυο.

 

Απόφαση

 

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και μετά από ανοιχτή ψηφοφορία αποφασίστηκε οι όροι συμμετοχής θα προσαρμοστούν στις ανάγκες του νέου λειτουργικού προγράμματος και θα σταλθούν σε μήνυμα σε όλα τα μέλη.

 

Θέμα τέταρτο(4)

Οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών στο Δίκτυο.

 

Απόφαση

Μετά από συζήτηση της συντονιστικής επιτροπής και των μελών που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών στο Δίκτυο είναι στη κρίση του κάθε μέλους. 

 

Θέμα πέμπτο(5)

Διαχειριστής της σελίδας www.unionmotherearth.gr 

 

Απόφαση

Έως τώρα διαχειρίστριά της σελίδας ήταν η Αναστασία Τσορμπατζίδου. Αφού αντικατασταθεί το παλιό πρόγραμμα με το νέο την θέση αυτή θα αναλάβει η Τάνια Φυσικοπούλου, ήδη γραμματέας του δικτύου η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση της ιστοσελίδας και για τα ηλεκτρονικά μηνύματα του Δικτύου.

 

 

Τα θέματα : οι extra τρόποι κάλυψης των εξόδων για τα λειτουργικά έξοδα του καθώς και η χρήση των χώρων του σπιτιού από τα μέλη θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση.